معرفی و اهداف مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۷۴۸۳ در طول سالها فعالیت، همواره اهتمام خود را بر استفاده از دانش اساتید معتبر دانشگاهها و اندوخته تجربیات مهندسین سرد و گرم چشیده این آب و خاک، در کنار بهره مندی از توان و انگیزه متخصصان جوان قرار داده است. در بخش مهندسی راه و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، تشکیل یکی از به روزترین دپارتمانهای مهندسی ترافیک و نیز انجام دهها پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی در عرصه حمل و نقل درون شهری برای مجموعه وزارت کشور و شهرداری های مختلف نشان از اعتبار مناسب این شرکت در مجموعه مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران دارد.