ممیزی ایمنی راه
مميزي ايمني راه به منظور حداقل كردن ريسك تصادفات ترافيكي و حصول اطمينان از در نظر گرفته شدن كليه اقدامات لازم براي حذف يا كاهش مشكلات موجود و بالقوه شناسايي شده و به انجام مي‌رسد. گزارش مميزي مي‌تواند به عنوان فاز صفر اقدامات بعدي مطالعات ايمني راه مورد استفاده قرار گيرد و مديران راههاي برون شهري را در خصوص شناخت مطالعات لازم در خصوص ايمن‌سازي مسير تحت نظارتشان ياري نمايد. هزينه‌هاي مميزي ايمني راه شامل مجموع هزينه مشاور و بازرسان به علاوه هزينه زماني كه كارفرما براي مديريت هر بازرسي صرف مي‌كند و هزينه‌هاي انجام اقدامات اصلاحي مي‌باشد. هزينه‌هاي مميزي حدود 5 تا 10 درصد به هزينه‌هاي طراحي و كمتر از 5/0 درصد به هزينه‌هاي ساخت و ساز يك پروژه مي‌افزايد. مقايسه اين هزينه با منافع بالقوه مميزي ايمني راه از جمله كاهش احتمال وقوع تصادفات (فوتي، جرحي و خسارتي) نشان مي‌دهد كه انجام به موقع و صحيح مميزي ايمني راه باعث كاهش چشمگير تصادفات و صرفه‌جويي قابل توجه اقتصادي مي‌گردد.
شركت مهندسي آتيه‌ساز به عنوان يكي از معدود شركت‌هاي ايراني كه توانسته است مميزي ايمني راه را با همكاري شركت دافيل واتس (Duffill Watts) سنگاپور به انجام رساند توانايي انجام انواع پروژه‌هاي مميزي ايمني راه را به شرح ذيل دارا مي‌باشد:
پروژه نوع 1:مميزي ايمني در مرحله امكان‌سنجي
پروژه نوع 2: مميزي ايمني در مرحله طراحي اوليه
پروژه نوع 3: مميزي ايمني در مرحله طراحي جزئيات (تغيير عناصر)
پروژه نوع 4: مميزي ايمني در مرحله شناخت و عمليات اجرايي (بهبود سازگاري ترافيك و ايمني در حسن ساخت و تعمير و نگهداري) پروژه نوع 5: مميزي ايمني قبل از بازگشايي (تغيير تابلوها و علائم ترافيكي راه، تغيير جزئياتي كه مطابق نقشه‌ها نيست)
 پروژه نوع 6: مميزي ايمني راههاي موجود (مميزي مقاطع حادثه خيز)

                        درباره ما

تماس با ما
. تمام حقوق مطالب وبسایت برای مهندسین مشاور آتیه ساز شرق محفوظ است

Noaavaran.ir : طراحی