مطالعه و طراحی مراکز معاینه فنی خودرو


                                                 

آلودگي هوا و آلودگي صوتي بخشهای مهمي از تبعات منفي استفاده از خودروها در زندگی شهری است و تنظيم مناسب موتور خودروها و نيز صحت عملكرد ساير قسمتها نقش ويژه‌اي در كاهش اين تأثيرات دارد. لزوم انجام معاينات منظم از خودروهاي در حال تردد در شهر به منظور كنترل موارد مرتبط با آلودگي و نيز موارد مربوط به ایمنی عملكرد خودروها سبب شده كه در سال‌هاي اخير ايجاد مراكز معاينه فني خودرو در شهرها يكي از اولويت‌هاي مديريت شهري و دولت باشد. حمايت‌هاي مالي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه ساليانه كشور و همچنين جديت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، به گسترش اين مراكز در برخی شهرهاي بزرگ انجاميده است.
شركت مهندسي آتيه‌ساز با انجام مطالعات و بررسي‌هاي گسترده در خصوص عملكرد مراكز معاينه فني خودروها در داخل و خارج كشور، توانمندی لازم جهت طراحي خطوط و تنظيم عملكرد اين مراكز را در شهرهاي كشور با توجه به سياست‌هاي دولت در اين زمينه دارا مي‌باشد.


درباره ما

تماس با ما
. تمام حقوق مطالب وبسایت برای مهندسین مشاور آتیه ساز شرق محفوظ است

Noaavaran.ir : طراحی