مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک
 برنامه‌ریزی بلندمدت برای سیستم‌های حمل و نقل شهری، تعیین نیازهای آینده شهر و تعیین راه حل برای پاسخگویی به این نیازها و همچنین اولویت‌بندی گزینه‌ها در چهارچوب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تحقق می‌یابد.در چند دهه اخیر روند انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک، حرکتی شتابان داشته و شهرهایی که در آستانه جمعیتی لازم قرار گرفته‌اند، با استناد به راهبردهای این طرح‌ها توانسته‌اند گام‌های اساسی برای حل مشکلات حمل و نقل فعلی و آتی خود بردارند.
 مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شامل مراحل متعددی است که با شناسایی وضع موجود آغاز و پس از مدلسازی و پیش‌بینی تقاضای سفر آینده شهر به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای شهر منتهی می‌گردد. برنامه‌ریزی جامع برای مسائل حمل و نقل و ترافیک شهر نیاز به جمع‌آوری مقادیر زیادی اطلاعات پراکنده دارد. منظور از جمع‌آوری اطلاعات، گردآوری اطلاعاتی است که به درک اساسی خصوصیات سفر در شهر مورد مطالعه کمک می‌کند. علاوه بر این، نوع اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌شود، بستگی به اهداف و مقاصدی دارد که پیش‌تر مشخص شده است.
موارد نمونه‌ای که براساس آنها می‌توان بررسی‌ها و تحلیل‌ها را انجام داد عبارتند از:
• خصوصیات اقتصادی – اجتماعی شهروندان شامل جمعیت، اشتغال و غیره،
• اطلاعات کاربری زمین در حال حاضر و چگونگی توسعه در آینده،
• خصوصیات تسهیلات حمل و نقلی و عرضه در وضع موجود،
• الگوی تقاضای سفر در وضع موجود،
• سیاست های مدیریت تقاضا و عرضه در حال حاضر،
• مقررات منطقه بندی، مقررات تقسیم زمین، آئین نامه‌های ساختمانی و غیره،
• منابع مالی
• عوامل ارزشی و اجتماعی.
گستردگی بررسی‌هایی که در یک منطقه باید انجام شود، به هدف‌ها و مقصود‌هایی که برای مطالعه در نظر گرفته شده است، بستگی دارد. به این ترتیب شناخت آنها بطور واضح، قبل از اینکه بررسی‌های وضع موجود شروع شود، بسیار مهم است. فعالیت‌های اساسی لازم برای یک مطالعه جامع شامل مراحل مختلفی می‌باشد که در شکل ذیل به نمایش در آمده است.

                         
                                            فعالیت‌های اساسی لازم برای یک مطالعه جامع حمل و نقل و ترافیک

هدف از مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک در درجه اول پیش‌بینی اقدامات لازم به منظور پاسخگویی به ترافیک رو به افزایش شهرها می‌باشد. این مقصود بر پایه مطالعات شناخت وضع موجود، پیش بینی تقاضا و ارائه راهکار برای آینده انجام می‌گیرد. از آنجا که حمل و نقل و ترافیک متاثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی بوده و بر آنان نیز تاثیر متقابل می‌گذارد، در این مطالعات اهداف مستقیم و غیرمستقیم تشریح می‌گردد. اهداف غیرمستقیم بیشتر در ارتباط با طرح توسعه و عمران و طرح تفصیلی شهرسازی قرار می‌گیرد و باید توسط تهیه کنندگان این طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد. ولی تا آنجا که از نظر روش‌های مطالعاتی حمل و نقل و ترافیک امکانپذیر است، سعی می‌گردد به این نوع اهداف نیز توجه شود.درباره ما

تماس با ما
. تمام حقوق مطالب وبسایت برای مهندسین مشاور آتیه ساز شرق محفوظ است

Noaavaran.ir : طراحی