مطالعات روان‌سازی جریان تردد معابر اصلی  
معابر اصلي يك شهر با عبوردهي حجم زياد وسايل نقليه، محوريت جريان ترافيك شهر را در اختيار دارند. در صورتيكه جريان تردد در اين معابر با تأخير مواجه شود، با توجه به عبوردهي زياد وسايل‌نقليه توسط آنها و نيز تأثيري كه انسداد ترافيك معابر اصلي بر معابر متقاطع با آنها و شبكه معابر اطراف خود دارد، تأخير فراواني در جريان ترافيك شبكه اطراف ايجاد مي‌گردد.


                      


 در مطالعاتروان‌سازي جريان تردد معابر اصلي و شرياني، روان بودن تردد در اين معابر اصل فرض مي‌گردد و بر اين اساس طراحي تقاطعات، مديريت دسترسي‌ها، جهت‌بندي معابر متقاطع، مديريت چراغ‌هاي راهنمايي، كريدورهاي عابرپياده، مانور پارك وسايلنقليه و ساير موارد تأثيرگذار بر رواني تردد در شريان، بررسی می‌شود و تلاش بر آن است كه تأثيرات ايجاد شده از تغييرات پيشنهادي، بر معابر واقع در حريم شريان اصلي حداقل بوده و عدم توازن در نقاط ديگر منطقه مورد مطالعه ايجاد نگردد.

درباره ما

تماس با ما
. تمام حقوق مطالب وبسایت برای مهندسین مشاور آتیه ساز شرق محفوظ است

Noaavaran.ir : طراحی