مطالعات بهینه سازی تردد در شبکه های پرحجم
در بسياري از شهرها مي‌توان محدوده‌اي از شبكه معابر شهر را مشاهده نمود كه تركيبي از چند معبر اصلي و فرعي بوده و داراي مشكلات ترافيكي ناشي از تراكم زياد در بخش‌هايي از شبكه مي‌باشد. در اين محدوده‌ها هر گونه تغييري در تنظيم يك تقاطع يا جهت يك خيابان، منجر به تغييرات گسترده در ترافيك كل محدوده مي‌شود. به تعبير ديگر با توجه به تأثيرگذاري اجزاء مختلف شبكه بر يكديگر، پيش‌بيني تأثيرات ناشي از اصلاحات به راحتي ميسر نمي‌باشد.
در مطالعات بهينه‌سازي تردد در شبكه‌هاي پرحجم كه ساماندهي شبكه نيز ناميده مي‌شود حوزه‌هاي تأثيرگذاري بافت‌هاي مشكل‌دار شهري از لحاظ ترافيك مشخص مي‌شود. با مدل‌سازي و ريزنگري (MicroSimulation) شبكه در آن محدوده و انجام برداشت‌هاي دقيق آمار تردد، آمار مبدأ- مقصد درون شبكه مورد نظر و نيز مشخصات فيزيكي و هندسي معابر، گزينه‌هاي مختلف بهبود شبكه در آن محدوده در مدل ايجاد مي‌گردد و در نهايت گزينه‌اي كه شرايط تأخير، زمان سفر و مصرف سوخت مجموع بهتري داشته باشد پس از بازنگري‌هاي ميداني در خصوص امكان‌پذيري انجام، به عنوان گزينه برتر ساماندهي آن شبكه انتخاب و ارائه مي‌گردد.

                       

نكته مهم آن است كه در مطالعات ساماندهي شبكه تلاش بر آن است كه كليه فرآيندهاي تغيير در شبكه به نحوي مورد بررسي قرار گيرد كه نتيجه راهكارها حداقل تأثيرات را بر بلوك‌هاي ترافيكي اطراف شبكه معابر داشته باشد. به بيان ديگر، در اين مطالعات فقط بخش‌هاي مشكل‌دار شبكه معابر شهر تحت جراحي قرار مي‌گيرند.

درباره ما

تماس با ما
. تمام حقوق مطالب وبسایت برای مهندسین مشاور آتیه ساز شرق محفوظ است

Noaavaran.ir : طراحی