مطالعه ارتقاء ایمنی تردد (آرام‌سازی، جانمایی تجهیزات ایمنی و عابر پیاده)

                        


انسان شهرنشين از زماني كه وسيله نقليه را مورد استفاده قرار داد با موضوع حوادث رانندگي آشنا شد. حادثه رانندگي به عنوان جزء لاينفك زندگي شهري ساليانه لطمات جبران ناپذير انساني و خسارات فراوان مادي به شهر و شهروندان وارد مي‌نمايد. یکی از برنامه‌هاي هميشگي مديران حمل‌ونقل شهري ارتقاء شاخص‌هاي ايمني ترافيك است كه با استفاده از روشهاي كاهش سرعت و آرام‌سازي تردد، بهسازي تجهيزات ايمني ترافيك و مديريت حركت عابران پياده در شهر به آن پرداخته مي‌شود.
شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق با انجام پروژه‌هاي متعدد ايمن‌سازي به صورت خاص، روشهاي آرام‌سازي و بهره‌گيري مناسب از تجهيزات ايمني ترافيك را در نقاط مختلف شهري مورد مطالعه قرار داده و راهكارهاي مختلف را به صورت موضعي پيشنهاد داده است. انجام مطالعات پژوهشي كاربردي تحت عناوين تهيه "دستورالعمل به كارگيري تجهيزات ايمني ترافيك"، تهيه "دستورالعمل حفاظ‌ها، گاردريل‌ها و ضربه‌گيرها" و تهيه "دستورالعمل عابرپياده در معابر شهري" در انجام مطالعات ايمني شهري در نقاط مختلف منشأ اثر بوده و سبب نگرش كارشناسي عميق به موضوع ايمني توسط كارشناسان اين شركت مي‌باشد.درباره ما

تماس با ما
. تمام حقوق مطالب وبسایت برای مهندسین مشاور آتیه ساز شرق محفوظ است

Noaavaran.ir : طراحی