معماری و شهرسازی
خدمات قابل ارائه بخش معماری و شهرسازی
طراحی معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های مسکونی، اداری،تجاری، بیمارستانی و غیره
انجام مطالعات شهرسازی و طراحی شهری
طراحی ساختمانهای صنعتی، سوله و ....
طراحی فضاهای باز شهری
طراحی فونداسیونهای ماشین آلات انجام مطالعات تحلیل ریسک زمین لرزه و تهیه شتاب طرح
انجام مطالعات تهیه طیف طرح ویژه ساختگاه
انجام مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانها بر اساس نشریات موجود و تحلیلهای غیرخطی
انجام مطالعات سریع ارزیابی آسیب پذیری سازه ها
انجام مطالعات آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای
طراحی بهسازی لرزه ای با الیاف مسلح پلیمری(FRP)
انجام مطالعات آسیب پذیری و بهسازه ای لرزه ای ساختمانهای بنایی
انجام مطالعات آسیب پذیری و بهسازه ای لرزه ای ساختمانهای تاریخی
ارایه خدمات نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر پروژه های عمرانی


درباره ما

تماس با ما
. تمام حقوق مطالب وبسایت برای مهندسین مشاور آتیه ساز شرق محفوظ است

Noaavaran.ir : طراحی