مهندسین مشاور آتیه ساز شرق | مشاور ترافيک و حمل و نقل و راه و ترابری

حمل و نقل همگانی

انجام یکی از پایه ای ترین مطالعات و طراحی های ایمنی راه کشور، حضور جمع کثیر دانش آموختگان و مشاوره اساتید گرانقدر گروه راه و ترابری و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه ها، اخذ پایه یک رتبه بندی انجام خدمات مشاوره حمل و نقل و ترافیک از معاونت برنامه..Read More

تدوین چندین آیین نامه و دستورالعمل در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل، انجام بیش از ده مورد مطالعات پایه ای و کاربردی در سطح کشور در زمینه ترافیک شهری، تهیه و تدوین دهها مورد دستورالعمل و جزوه آموزشی در موضوعات گوناگون حمل و نقل و ترافیک برای استانداری های سراسر کشور، انجام بیش از صدها مورد مطالعات ساماندهی ترافیک در شهر تهران توسط این مجموعه، انجام مطالعات بازنگری و توسعه محدوده ممنوعه تردد شهر مشهد در قالب کنسرسیوم بین المللی، انتخاب به عنوان مشاور ترافیک و نماینده گروه مشاوران مطالعات جامع حمل و نقل هوشمند (ITS) شهر مشهد، انجام یکی از پایه ای ترین مطالعات و طراحی های ایمنی راه کشور، حضور جمع کثیر دانش آموختگان و مشاوره اساتید گرانقدر گروه راه و ترابری و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه ها، اخذ پایه یک رتبه بندی انجام خدمات مشاوره حمل ونقل و ترافیک از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و نیز تایید صلاحیت به منظور انجام مطالعات ساماندهی حمل و نقل شهری از سوی وزارت کشور و همچنین رتبه چهار آموزش ترافیک از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از توانمندی بالای این شرکت در انجام گونه های مختلف مطالعاتی در زمینه ترافیک شهری حکایت دارد.

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۷۴۸۳ در طول سالها فعالیت، همواره اهتمام خود را بر استفاده از دانش اساتید معتبر دانشگاهها و اندوخته تجربیات مهندسین سرد و گرم چشیده این آب و خاک، در کنار بهره مندی از توان و انگیزه متخصصان جوان قرار داده است. در بخش مهندسی راه و برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک، تشکیل یکی از به روزترین دپارتمانهای مهندسی ترافیک و نیز انجام دهها پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی در عرصه حمل و نقل درون شهری برای مجموعه وزارت کشور و شهرداری های مختلف نشان از اعتبار مناسب این شرکت در مجموعه مهندسی حمل ونقل و ترافیک ایران دارد. از پروژه های مطالعاتی انجام شده در این زمینه نیز می توان به پروژه طراحی راه ایمن نمونه کشور (طرح پایلوت ایمنی راه کشوری) اشاره نمود که در نوع خود یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین پروژه های مطالعاتی و طراحی در بخش ایمنی راه در کشور می باشد.

تدوین چندین آیین نامه و دستورالعمل در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل، انجام بیش از ده مورد مطالعات پایه ای و کاربردی در سطح کشور در زمینه ترافیک شهری، تهیه و تدوین دهها مورد دستورالعمل و جزوه آموزشی در موضوعات گوناگون حمل و نقل و ترافیک برای استانداری های سراسر کشور، انجام بیش از صدها مورد مطالعات ساماندهی ترافیک در شهر تهران توسط این مجموعه، انجام مطالعات بازنگری و توسعه محدوده ممنوعه تردد شهر مشهد در قالب کنسرسیوم بین المللی، انتخاب به عنوان مشاور ترافیک و نماینده گروه مشاوران مطالعات جامع حمل و نقل هوشمند (ITS) شهر مشهد، انجام یکی از پایه ای ترین مطالعات و طراحی های ایمنی راه کشور، حضور جمع کثیر دانش آموختگان و مشاوره اساتید گرانقدر گروه راه و ترابری و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه ها، اخذ پایه یک رتبه بندی انجام خدمات مشاوره حمل ونقل و ترافیک از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و نیز تایید صلاحیت به منظور انجام مطالعات ساماندهی حمل و نقل شهری از سوی وزارت کشور و همچنین رتبه چهار آموزش ترافیک از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از توانمندی بالای این شرکت در انجام گونه های مختلف مطالعاتی در زمینه ترافیک شهری حکایت دارد.

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۷۴۸۳ در طول سالها فعالیت، همواره اهتمام خود را بر استفاده از دانش اساتید معتبر دانشگاهها و اندوخته تجربیات مهندسین سرد و گرم چشیده این آب و خاک، در کنار بهره مندی از توان و انگیزه متخصصان جوان قرار داده است. در بخش مهندسی راه و برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک، تشکیل یکی از به روزترین دپارتمانهای مهندسی ترافیک و نیز انجام دهها پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی در عرصه حمل و نقل درون شهری برای مجموعه وزارت کشور و شهرداری های مختلف نشان از اعتبار مناسب این شرکت در مجموعه مهندسی حمل ونقل و ترافیک ایران دارد. از پروژه های مطالعاتی انجام شده در این زمینه نیز می توان به پروژه طراحی راه ایمن نمونه کشور (طرح پایلوت ایمنی راه کشوری) اشاره نمود که در نوع خود یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین پروژه های مطالعاتی و طراحی در بخش ایمنی راه در کشور می باشد.

تدوین چندین آیین نامه و دستورالعمل در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل، انجام بیش از ده مورد مطالعات پایه ای و کاربردی در سطح کشور در زمینه ترافیک شهری، تهیه و تدوین دهها مورد دستورالعمل و جزوه آموزشی در موضوعات گوناگون حمل و نقل و ترافیک برای استانداری های سراسر کشور، انجام بیش از صدها مورد مطالعات ساماندهی ترافیک در شهر تهران توسط این مجموعه، انجام مطالعات بازنگری و توسعه محدوده ممنوعه تردد شهر مشهد در قالب کنسرسیوم بین المللی، انتخاب به عنوان مشاور ترافیک و نماینده گروه مشاوران مطالعات جامع حمل و نقل هوشمند (ITS) شهر مشهد، انجام یکی از پایه ای ترین مطالعات و طراحی های ایمنی راه کشور، حضور جمع کثیر دانش آموختگان و مشاوره اساتید گرانقدر گروه راه و ترابری و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه ها، اخذ پایه یک رتبه بندی انجام خدمات مشاوره حمل ونقل و ترافیک از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و نیز تایید صلاحیت به منظور انجام مطالعات ساماندهی حمل و نقل شهری از سوی وزارت کشور و همچنین رتبه چهار آموزش ترافیک از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از توانمندی بالای این شرکت در انجام گونه های مختلف مطالعاتی در زمینه ترافیک شهری حکایت دارد.

معرفی و اهداف مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

معرفی و اهداف مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۷۴۸۳ در طول سالها فعالیت، همواره اهتمام خود را بر استفاده از دانش اساتید معتبر دانشگاهها و اندوخته تجربیات مهندسین سرد و گرم چشیده این آب و خاک، در کنار بهره مندی از توان و انگیزه متخصصان جوان قرار داده است. در بخش مهندسی راه و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، تشکیل یکی از به روزترین دپارتمانهای مهندسی ترافیک و نیز انجام دهها پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی در عرصه حمل و نقل درون شهری برای مجموعه وزارت کشور و شهرداری های مختلف نشان از اعتبار مناسب این شرکت در مجموعه مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران دارد.

ادامه مطلب

مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

مهندسی راه و برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک، دپارتمان مهندسی ترافیک، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، برنامه ریزی حمل و نقل، مطالعات پایه ای و کاربردی در زمینه ترافیک شهری، مشاور ترافیک و نماینده گروه مشاوران مطالعات جامع حمل و نقل هوشمند، مطالعات و طراحی های ایمنی راه کشور

خدمات مهندسین مشاور آتیه ساز شرق