آموزش و توسعه فرهنگ ترافیک

تهیه و تدوین آیین‌نامه آموزشی پارک‌های آموزش ترافیک

موضوع: استفاده از خدمات مشاور در تهیه و تدوین آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک [...] 

بیشتر

نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک در سطح منطقه ۲۰ تهران

موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش منطقه بیست کارفرما: شهرداری منطقه بیست تهران سال انجام: ۱۳۹۳ خلاصه پروژه: پارک ترافیک در شهریور ماه ۱۳۹۳در م [...] 

بیشتر

ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور در پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی منطقه ۶ شهرداری تهران

موضوع: عملیات ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور با انجام خدمات آموزشی، نگهداری و تأمین تجهیزات پارک آموزش شیخ بهایی و آفتاب کارفرما: شهرداری منطقه شش سال ا [...] 

بیشتر

ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور در منطقه ۲۰ شهرداری تهران

  موضوع:  ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور در منطقه ۲۰ شهرداری تهران کارفرما: شهرداری منطقه ۲۰ تهران سال انجام: ۱۳۹۴ [...] 

بیشتر

نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران

    موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران کارفرما: شهرداری منطقه ۱۴ تهران سال انجام: ۱۳۹۳ [...] 

بیشتر

راهبری و مدیریت پارک ترافیک واقع در سطح محدوده منطقه ۱۴ شهرداری تهران

موضوع: راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴ کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران سال انجام: ۱۳۹۳ محل پروژه: تهران وضعیت پروژه: خاتمه خلاصه پروژه: پرداختن به م [...] 

بیشتر