طراحی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل (ITS)

مطالعات سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر زاهدان

    موضوع: مطالعات سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر زاهدان کارفرما: شهرداری زاهدان سال انجام: ۱۳۹۵ [...] 

بیشتر

مطالعات تهیه طرح جامع سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر مشهد

موضوع:انجام خدمات مشاوره، جهت فاز صفر مطالعات سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) مشهد کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک مشهد سال انجام: ۱۳۹۱ [...] 

بیشتر

مطالعات طراحی مرکز کنترل ترافیک بجنورد

موضوع:مطالعات راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهر بجنورد کارفرما: شهرداری بجنورد سال انجام: ۱۳۸۹ خلاصه پروژه: در شبکه راه‌های شهری، در نقاط متعددی بین حرکات وسایل‌ن [...] 

بیشتر