مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک

مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر اسلامشهر

موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اسلامشهر کارفرما: شهرداری اسلامشهر سال انجام: ۱۳۹۲ خلاصه پروژه: مطالعات جامع حمل و نقل [...] 

بیشتر

مطالعات جامع حمل‌و‌نقل و ترافیک مجموعه شهری قزوین

موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک قزوین کارفرما: شهرداری قزوین سال انجام:۱۳۸۹ محل پروژه: قزوین وضعیت پروژه: خاتمه خلاصه پروژه: شرح خدمات مطالعات طرح ج [...] 

بیشتر