مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک

مطالعات ساماندهی ترافیکی هسته مرکزی شهر پیرانشهر

موضوع: مطالعات طرح ساماندهی ترافیک هسته مرکزی شهر پیرانشهر کارفرما: شهرداری پیرانشهر سال انجام: ۱۳۹۸ [...] 

بیشتر

طراحی هندسی در پهنه ترافیک مرکزی شهر تهران

حوزه فعالیت: ترافیک شهری طراحی هندسی در پهنه ترافیک مرکزی شهر تهران کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نوع خدمات ارائه شده: طراح [...] 

بیشتر

مطالعات ساماندهی حمل‌و‌نقل و ترافیک شهر شاهرود

    موضوع: مطالعات ساماندهی حمل‌و‌نقل و ترافیک شهر شاهرود کارفرما: شهرداری شاهرود سال انجام: ۱۳۹۷ [...] 

بیشتر

مطالعات ساماندهی حمل‌و‌نقل و ترافیک شهر برازجان

موضوع:مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک برازجان کارفرما: شهرداری برازجان سال انجام: ۱۳۸۹ خلاصه پروژه: مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل ترافیک شهر برازجان به شنا [...] 

بیشتر

مطالعات ساماندهی تردد و امکان‌سنجی محور مطهری کرمانشاه

موضوع:مطالعات ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه کارفرما: شهرداری کرمانشاه سال انجام: ۱۳۹۱ محل پروژه: کرمانشاه وضعیت پروژه : خاتمه   [...] 

بیشتر

مطالعات ساماندهی ترافیکی محدوده ۱۷ شهریور کرمانشاه

موضوع: طراحی و مطالعات ساماندهی محدوده ۱۷ شهریور کرمانشاه کارفرما: شهرداری کرمانشاه سال انجام: ۱۳۹۱ خلاصه پروژه: با توجه به برداشت‌های میدانی (آمار) و نظرات دست‌ [...] 

بیشتر

مطالعات ساماندهی حمل‌و‌نقل و ترافیک شهر اسلامشهر

    موضوع:  مطالعات ساماندهی حمل‌و‌نقل و ترافیک شهر اسلامشهر کارفرما: شهرداری اسلامشهر سال انجام: ۱۳۹۹ [...] 

بیشتر