مطالعات ساماندهی پارکینگ

مطالعات برآورد عرضه و تقاضای پارکینگ منطقه ۱۷ شهرداری تهران

    موضوع: مطالعات برآورد عرضه و تقاضای پارکینگ منطقه ۱۷ شهرداری تهران کارفرما: سازمان حمل‌­ونقل و ترافیک تهران سال انجام: ۱۳۹۹ [...] 

بیشتر

مطالعات طراحی پارکینگ و همراه‌‌سرای بیمارستان اختر تهران

موضوع: عملیات طراحی پارکینگ و همراه سرای بیمارستان اختر کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه یک سال انجام: ۱۳۹۳ [...] 

بیشتر

مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در نقاط مختلف شهر اهواز

موضوع: انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در شهر اهواز کارفرما: سازمان بهسازی و نوسازی شهر اهواز سال انجام: ۱۳۹۰ خلاصه پروژه: شناسایی انواع روش‌های [...] 

بیشتر