مطالعات طراحی شهری

طراحی و ایمن‌سازی باغ‌راه سلامت در حاشیه بزرگراه شهید نواب تهران

    موضوع: طراحی و ایمن‌سازی باغ‌راه سلامت در حاشیه بزرگراه شهید نواب تهران کارفرما: سازمان حمل‌­ونقل و ترافیک تهران سال انجام: ۱۳۹۹ [...] 

بیشتر

طراحی خیابان کامل در خیابان سجاد منطقه ۱۷ شهرداری تهران

    موضوع: طراحی خیابان کامل در خیابان سجاد منطقه ۱۷ شهرداری تهران کارفرما: سازمان حمل‌­ونقل و ترافیک تهران سال انجام: ۱۳۹۹ [...] 

بیشتر