مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی

مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی بیمارستان شهید دکتر لواسانی تهران

    موضوع: مطالعات عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان شهید دکتر لواسانی تهران کارفرما: شرکت پیرراز سال انجام: ۱۴۰۰ [...] 

بیشتر

مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی مجتمع چهارباغ سهیل تهران

    موضوع: مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی مجتمع چهارباغ سهیل تهران کارفرما: شرکت سازه پایدار لوتوس ایرانیان سال انجام: ۱۳۹۹   [...] 

بیشتر

مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی نمایشگاه بین‌المللی تهران

    موضوع: مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی نمایشگاه بین‌المللی تهران کارفرما: نمایشگاه بین­‌المللی تهران سال انجام: ۱۳۹۸ [...] 

بیشتر

مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی پروژه باغ‌ جهان تهران

    موضوع: مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی پروژه باغ‌ جهان تهران کارفرما: بانک انصار سال انجام: ۱۳۹۷ [...] 

بیشتر

مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی پروژه تجاری صبا تهران

    موضوع: مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی پروژه تجاری صبا تهران کارفرما: موسسه بیمه صبا سال انجام: ۱۳۹۴ [...] 

بیشتر

مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی پروژه اطلس‌سان تهران

    موضوع: مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی پروژه اطلس‌سان تهران کارفرما: شرکت عمران اطلس ایرانیان سال انجام: ۱۳۹۷ [...] 

بیشتر

مطالعات عارضه‌سنجی محدوده بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز

موضوع: مطالعات عارضه سنجی محدوده بیمارستان امام خمینی (ره) و ساحلی شرقی کارفرما: شهرداری اهواز [...] 

بیشتر

مطالعات عارضه‌­سنجی ترافیکی پروژه پارک ولایت تهران

موضوع: مطالعات عارضه‌­سنجی ترافیکی پروژه پارک ولایت کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران سال انجام: ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ [...] 

بیشتر

مطالعات عارضه‌سنجی مجتمع مسکونی ساحلی رویان استان مازندران

    موضوع: مطالعات عارضه‌سنجی مجتمع مسکونی ساحلی رویان استان مازندران کارفرما: – سال انجام: ۱۴۰۰ [...] 

بیشتر

مطالعات عارضه‌سنجی مجتمع امیرکبیر اراک

    موضوع: مطالعات عارضه‌سنجی مجتمع امیرکبیر اراک کارفرما: مهندسین مشاور پیرراز سال انجام: ۱۳۹۸ [...] 

بیشتر