نظارت اجرایی پروژه‌های حمل‌ونقل و ترافیک

پروژه‌های نظارت کارگاهی در سطح مناطق

۱- کارفرما: شرکت هادیان شهر موضوع: عملیات نظارت کارگاهی در پروژه های عمرانی حمل و نقل و ترافیک سال انجام: ۱۳۹۵   ۲-کارفرما: شرکت عمرانی کارکنان شهر [...] 

بیشتر

مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه ۱ شهرداری تهران

موضوع: انجام مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه یک شهرداری تهران کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک سال انجام: ۱۳۹۳ [...] 

بیشتر