طراحی و ایمن‌سازی باغ‌راه سلامت در حاشیه بزرگراه شهید نواب تهران

 

 

موضوع: طراحی و ایمن‌سازی باغ‌راه سلامت در حاشیه بزرگراه شهید نواب تهران

کارفرما: سازمان حمل‌­ونقل و ترافیک تهران

سال انجام: ۱۳۹۹

طراحی و ایمن‌سازی باغ‌راه سلامت در حاشیه بزرگراه شهید نواب تهران

برچسب ها: