طراحی خیابان کامل در خیابان سجاد منطقه ۱۷ شهرداری تهران

 

 

موضوع: طراحی خیابان کامل در خیابان سجاد منطقه ۱۷ شهرداری تهران

کارفرما: سازمان حمل‌­ونقل و ترافیک تهران

سال انجام: ۱۳۹۹

طراحی خیابان کامل در خیابان سجاد منطقه ۱۷ شهرداری تهران

برچسب ها: