اسلامشهر

مطالعات ساماندهی حمل‌و‌نقل و ترافیک شهر اسلامشهر

مطالعات ساماندهی حمل‌و‌نقل و ترافیک شهر اسلامشهر

    موضوع:  مطالعات ساماندهی حمل‌و‌نقل و ترافیک شهر اسلامشهر کارفرما: شهرداری اسلامشهر سال انجام: ۱۳۹۹ [...] 

بیشتر
مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر اسلامشهر

مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر اسلامشهر

موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اسلامشهر کارفرما: شهرداری اسلامشهر سال انجام: ۱۳۹۲ خلاصه پروژه: مطالعات جامع حمل و نقل [...] 

بیشتر