امکان سنجی

مطالعات ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه

مطالعات ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه

موضوع:مطالعات ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه کارفرما: شهرداری کرمانشاه سال انجام: ۱۳۹۱ محل پروژه: کرمانشاه وضعیت پروژه : خاتمه   [...] 

بیشتر
امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا با محوریت دهیاری ها

امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا با محوریت دهیاری ها

موضوع: مطالعه امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا با محوریت دهیاری ها کارفرما: پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور [...] 

بیشتر