اهواز

مطالعات و طراحی ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر، میادین و تقاطع ها

مطالعات و طراحی ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر، میادین و تقاطع ها

موضوع: مطالعات و طراحی ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر، میادین و تقاطع ها کارفرما: سازمان بهسازی و نوسازی اهواز سال انجام: ۱۳۹۰ [...] 

بیشتر
مطالعات عارضه سنجی محدوده بیمارستان امام خمینی (ره) و ساحلی شرقی

مطالعات عارضه سنجی محدوده بیمارستان امام خمینی (ره) و ساحلی شرقی

موضوع: مطالعات عارضه سنجی محدوده بیمارستان امام خمینی (ره) و ساحلی شرقی کارفرما: شهرداری اهواز [...] 

بیشتر