بوستان ترافیک

ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور پارک آموزش شیخ بهایی و آفتاب

ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور پارک آموزش شیخ بهایی و آفتاب

موضوع: عملیات ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور با انجام خدمات آموزشی، نگهداری و تأمین تجهیزات پارک آموزش شیخ بهایی و آفتاب کارفرما: شهرداری منطقه شش سال ا [...] 

بیشتر
نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش منطقه بیست

نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش منطقه بیست

موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش منطقه بیست کارفرما: شهرداری منطقه بیست تهران سال انجام: ۱۳۹۳ خلاصه پروژه: پارک ترافیک در شهریور ماه ۱۳۹۳در م [...] 

بیشتر