تاکسیرانی

ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه

ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه

موضوع: بازتنظیم و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک ارومیه سال انجام پروژه: ۱۳۹۳ محل پروژه: ارومیه شرح مختصر پروژه: شهر ار [...] 

بیشتر