ترافیک شهری

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اسلامشهر

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اسلامشهر

موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اسلامشهر کارفرما: شهرداری اسلامشهر سال انجام: ۱۳۹۲ خلاصه پروژه: مطالعات جامع حمل و نقل [...] 

بیشتر
مطالعات عارضه سنجی محدوده بیمارستان امام خمینی (ره) و ساحلی شرقی

مطالعات عارضه سنجی محدوده بیمارستان امام خمینی (ره) و ساحلی شرقی

موضوع: مطالعات عارضه سنجی محدوده بیمارستان امام خمینی (ره) و ساحلی شرقی کارفرما: شهرداری اهواز [...] 

بیشتر
تهیه و تدوین آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

تهیه و تدوین آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

موضوع: استفاده از خدمات مشاور در تهیه و تدوین آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک [...] 

بیشتر
ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه

ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه

موضوع: بازتنظیم و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک ارومیه سال انجام پروژه: ۱۳۹۳ محل پروژه: ارومیه شرح مختصر پروژه: شهر ار [...] 

بیشتر
طراحی هندسی پهنه مرکزی

طراحی هندسی پهنه مرکزی

حوزه فعالیت: ترافیک شهری کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نوع خدمات ارائه شده: طراحی هندسی محل اجرا: مناطق ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ تهران تار [...] 

بیشتر