حمل‌ونقل هوشمند

مطالعات سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر زاهدان

مطالعات سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر زاهدان

    موضوع: مطالعات سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر زاهدان کارفرما: شهرداری زاهدان سال انجام: ۱۳۹۵ [...] 

بیشتر
مطالعات تهیه طرح جامع سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر مشهد

مطالعات تهیه طرح جامع سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر مشهد

موضوع:انجام خدمات مشاوره، جهت فاز صفر مطالعات سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) مشهد کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک مشهد سال انجام: ۱۳۹۱ [...] 

بیشتر