حمل‌و‌نقل همگانی

مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی‌بوسرانی باقرشهر

مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی‌بوسرانی باقرشهر

    موضوع: مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی‌بوسرانی باقرشهر کارفرما: شهرداری باقرشهر سال انجام: ۱۴۰۰ [...] 

بیشتر
مطالعات توجیهی امکان‌سنجی حمل‌ونقل ریلی شهر همدان

مطالعات توجیهی امکان‌سنجی حمل‌ونقل ریلی شهر همدان

موضوع: مطالعات توجیهی امکان­سنجی حمل‌­ونقل ریلی شهر همدان کارفرما: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری همدان سال انجام: ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ [...] 

بیشتر
مطالعات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) شهر قزوین

مطالعات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) شهر قزوین

    موضوع: مطالعات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی شهر قزوین کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی قزوین سال انجام: ۱۳۹۷ [...] 

بیشتر