حمل‌و‌نقل

مطالعات بازنگری و اصلاح خطوط تاکسیرانی منطقه ۲۲ شهرداری تهران

مطالعات بازنگری و اصلاح خطوط تاکسیرانی منطقه ۲۲ شهرداری تهران

موضوع: مطالعات بازنگری و اصلاح خطوط تاکسیرانی منطقه ۲۲ شهرداری تهران کارفرما: معاونت حمل­‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲۲ تهران سال انجام: ۱۳۹۹ [...] 

بیشتر