خیابان کامل

طراحی خیابان کامل در خیابان سجاد منطقه ۱۷ شهرداری تهران

طراحی خیابان کامل در خیابان سجاد منطقه ۱۷ شهرداری تهران

    موضوع: طراحی خیابان کامل در خیابان سجاد منطقه ۱۷ شهرداری تهران کارفرما: سازمان حمل‌­ونقل و ترافیک تهران سال انجام: ۱۳۹۹ [...] 

بیشتر