راهبری

راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴

راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴

موضوع: راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴ کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران سال انجام: ۱۳۹۳ محل پروژه: تهران وضعیت پروژه: خاتمه خلاصه پروژه: پرداختن به م [...] 

بیشتر