زاهدان

مطالعات سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر زاهدان

مطالعات سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر زاهدان

    موضوع: مطالعات سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) شهر زاهدان کارفرما: شهرداری زاهدان سال انجام: ۱۳۹۵ [...] 

بیشتر