عرضه و تقاضا

انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در شهر اهواز

انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در شهر اهواز

موضوع: انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در شهر اهواز کارفرما: سازمان بهسازی و نوسازی شهر اهواز سال انجام: ۱۳۹۰ خلاصه پروژه: شناسایی انواع روش‌های [...] 

بیشتر