قزوین

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک جامع قزوین

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک جامع قزوین

موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک قزوین کارفرما: شهرداری قزوین سال انجام:۱۳۸۹ محل پروژه: قزوین وضعیت پروژه: خاتمه خلاصه پروژه: شرح خدمات مطالعات طرح ج [...] 

بیشتر