مشهد

انجام مطالعات بازنگری و توسعه محدوده ممنوعه تردد مشهد

انجام مطالعات بازنگری و توسعه محدوده ممنوعه تردد مشهد

موضوع:انجام مطالعات بازنگری و توسعه محدوده ممنوعه تردد مشهد کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد سال انجام: ۱۳۸۸ خلاصه پروژه: تا قبل از دهه ۱۹۷۰ میلادی، [...] 

بیشتر