مطالعات جامع

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک جامع قزوین

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک جامع قزوین

موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک قزوین کارفرما: شهرداری قزوین سال انجام:۱۳۸۹ محل پروژه: قزوین وضعیت پروژه: خاتمه خلاصه پروژه: شرح خدمات مطالعات طرح ج [...] 

بیشتر
مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اسلامشهر

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اسلامشهر

موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اسلامشهر کارفرما: شهرداری اسلامشهر سال انجام: ۱۳۹۲ خلاصه پروژه: مطالعات جامع حمل و نقل [...] 

بیشتر