نظارت

مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه ۱ شهرداری تهران

مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه ۱ شهرداری تهران

موضوع: انجام مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه یک شهرداری تهران کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک سال انجام: ۱۳۹۳ [...] 

بیشتر