پارکینگ

انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در شهر اهواز

انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در شهر اهواز

موضوع: انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در شهر اهواز کارفرما: سازمان بهسازی و نوسازی شهر اهواز سال انجام: ۱۳۹۰ خلاصه پروژه: شناسایی انواع روش‌های [...] 

بیشتر
عملیات طراحی پارکینگ و همراه سرای بیمارستان اختر

عملیات طراحی پارکینگ و همراه سرای بیمارستان اختر

موضوع: عملیات طراحی پارکینگ و همراه سرای بیمارستان اختر کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه یک سال انجام: ۱۳۹۳ [...] 

بیشتر