پارک ترافیک

راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴

راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴

موضوع: راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴ کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران سال انجام: ۱۳۹۳ محل پروژه: تهران وضعیت پروژه: خاتمه خلاصه پروژه: پرداختن به م [...] 

بیشتر
ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور پارک آموزش شیخ بهایی و آفتاب

ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور پارک آموزش شیخ بهایی و آفتاب

موضوع: عملیات ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور با انجام خدمات آموزشی، نگهداری و تأمین تجهیزات پارک آموزش شیخ بهایی و آفتاب کارفرما: شهرداری منطقه شش سال ا [...] 

بیشتر
نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش منطقه بیست

نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش منطقه بیست

موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش منطقه بیست کارفرما: شهرداری منطقه بیست تهران سال انجام: ۱۳۹۳ خلاصه پروژه: پارک ترافیک در شهریور ماه ۱۳۹۳در م [...] 

بیشتر
تهیه و تدوین آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

تهیه و تدوین آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

موضوع: استفاده از خدمات مشاور در تهیه و تدوین آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک [...] 

بیشتر