کرمانشاه

طراحی و مطالعات ساماندهی محدوده ۱۷ شهریور کرمانشاه

طراحی و مطالعات ساماندهی محدوده ۱۷ شهریور کرمانشاه

موضوع: طراحی و مطالعات ساماندهی محدوده ۱۷ شهریور کرمانشاه کارفرما: شهرداری کرمانشاه سال انجام: ۱۳۹۱ خلاصه پروژه: با توجه به برداشت‌های میدانی (آمار) و نظرات دست‌ [...] 

بیشتر
مطالعات ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه

مطالعات ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه

موضوع:مطالعات ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه کارفرما: شهرداری کرمانشاه سال انجام: ۱۳۹۱ محل پروژه: کرمانشاه وضعیت پروژه : خاتمه   [...] 

بیشتر