طراحی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل (ITS)

سیستم حمل و نقل هوشمند زاهدان

سیستم حمل و نقل هوشمند زاهدان   موضوع: مطالعات سیستم حمل و نقل هوشمند زاهدان کارفرما: شهرداری زاهدان سال انجام: ۱۳۹۵   ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  [...] 

بیشتر

مطالعات تهیه طرح جامع سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مشهد

حمل و نقل هوشمند مشهد موضوع: انجام خدمات مشاوره، جهت فاز صفر مطالعات سیستم های حمل و نقل هوشمند مشهد کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک مشهد سال انجام: [...] 

بیشتر

طراحی مرکز کنترل ترافیک بجنورد

طراحی مرکز کنترل ترافیک بجنورد موضوع: مطالعات راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهر بجنورد کارفرما: شهرداری بجنورد سال انجام: ۱۳۸۹ خلاصه پروژه: در شبکه راه‌های شهری، در نقاط متع [...] 

بیشتر