مطالعات مدیریت تقاضای حمل‌ونقل

مطالعات نیازسنجی احداث پل هفتم اصفهان

مطالعات نیازسنجی احداث پل هفتم اصفهان   موضوع: مطالعات نیازسنجی احداث پل هفتم اصفهان کارفرما: شهرداری اصفهان سال انجام پروژه: ۱۳۹۸ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  [...] 

بیشتر

مطالعات بازنگری و توسعه محدوده ممنوعه تردد مشهد

مطالعات بازنگری و توسعه محدوده ممنوعه تردد مشهد   موضوع: مطالعات بازنگری و توسعه محدوده ممنوعه تردد مشهد کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد [...] 

بیشتر