پژوهش‌های حوزه حمل‌ونقل و ترافیک

امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا در روستاهای کشور

موضوع: مطالعه امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا با محوریت دهیاری ها کارفرما: پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور [...] 

بیشتر

ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش زمان پروژه‌های ساخت راه و راه آهن

پروژه‌های ساخت راه و راه آهن   موضوع: ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش زمان پروژه‌های ساخت راه و راه آهن و آزادراه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشو [...] 

بیشتر

پژوهش های حوزه حمل و نقل و ترافیک (Transportation Research)

پژوهش های حوزه حمل و نقل و ترافیک   مهندسین مشاور آتیه ساز شرق در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل و ترافیک پروژه‌های متعدد پژوهشی را به انجام رسانده است. برخی از مطالعات [...] 

بیشتر