امکان‌سنجی

مطالعات توجیهی امکان سنجی حمل و نقل ریلی همدان

مطالعات توجیهی امکان سنجی حمل و نقل ریلی همدان

حمل و نقل ریلی همدان موضوع: مطالعات توجیهی امکان­سنجی حمل‌­ونقل ریلی شهر همدان کارفرما: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری همدان سال انجام: ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ [...] 

بیشتر
ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه

ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه

ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه   موضوع: مطالعات ساماندهی تردد و امکان سنجی محور مطهری کرمانشاه کارفرما: شهرداری کرمانشاه سال انجام: ۱۳۹۱ م [...] 

بیشتر
امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا در روستاهای کشور

امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا در روستاهای کشور

موضوع: مطالعه امکان سنجی ایجاد پایانه های مسافر و کالا با محوریت دهیاری ها کارفرما: پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور [...] 

بیشتر