حمل‌و‌نقل همگانی

نیازسنجی احداث خط جدید مینی بوسرانی باقرشهر

نیازسنجی احداث خط جدید مینی بوسرانی باقرشهر

مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی بوسرانی باقرشهر   موضوع: مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی بوسرانی باقرشهر کارفرما: شهرداری باقرشهر سال انجام پروژ [...] 

بیشتر
مطالعات توجیهی امکان سنجی حمل و نقل ریلی همدان

مطالعات توجیهی امکان سنجی حمل و نقل ریلی همدان

حمل و نقل ریلی همدان موضوع: مطالعات توجیهی امکان­سنجی حمل‌­ونقل ریلی شهر همدان کارفرما: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری همدان سال انجام: ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ [...] 

بیشتر
توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) شهر قزوین

توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) شهر قزوین

توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) شهر قزوین   موضوع: مطالعات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی شهر قزوین کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی قزوین سال انجام: ۱ [...] 

بیشتر