مطالعات عارضه‌سنجی

عارضه سنجی ترافیکی مجتمع الهیه (Dijam Villa)

عارضه سنجی ترافیکی مجتمع الهیه (Dijam Villa)

عارضه سنجی ترافیکی مجتمع الهیه   موضوع: مطالعات عارضه سنجی مجتمع مسکونی الهیه (Dijam Villa) کارفرما: شرکت عمارت گستران میکائیل سال انجام پروژه: ۱۴۰۰ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  [...] 

بیشتر
عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز

عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز

عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان امام خمینی (ره)   موضوع: مطالعات عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان امام خمینی (ره) و ساحلی شرقی کارفرما: شهرداری اهواز سا [...] 

بیشتر