نظارت کارگاهی

پروژه های نظارت کارگاهی در سطح مناطق

پروژه های نظارت کارگاهی در سطح مناطق

پروژه های نظارت کارگاهی در سطح مناطق   ۱- کارفرما: شرکت هادیان شهر موضوع: عملیات نظارت کارگاهی در پروژه های عمرانی حمل و نقل و ترافیک سال انجام: ۱۳۹۵   ۲- [...] 

بیشتر