معرفی و اهداف مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

معرفی و اهداف مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۱ در تهران شروع به فعالیت نمود و از ابتدا، بر ارائه خدمات مشاوره مهندسی در تخصص حمل و نقل و ترافیک متمرکز شد. این مشاور دارای رتبه یک در تخصص ترافیک و حمل و نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و نماینده انحصاری شرکت INRO کانادا (تولید کننده نرم افزارهای تخصصی این حوزه) در ایران است. در طی ۱۷ سال فعالیت این مشاور، خدمات بسیاری در حوزه حمل و نقل کشور ارائه شده است. از جمله این خدمات می توان به موارد زیر اشاره نمود:


انجام و تصویب مطالعات جامع حمل و نقل (شهرهای قزوین و اسلامشهر) تدوین کتب و پژوهشهای حوزه حمل و نقل شهری (برای وزارت کشور و سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران)، مطالعات ساماندهی ترافیک (در شهرهای تهران، تبریز، شاهرود و برازجان)، مطالعات محدوده طرح ترافیک در شهر مشهد، مطالعات توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) شهر قزوین، مطالعات حمل و نقل هوشمند (ITS) در شهرهای مشهد و بجنورد، مطالعات پارکینگ (در شهرهای تهران و اهواز)، مطالعات عارضه سنجی ترافیکی (در شهرهای تهران و اهواز)، مطالعات حمل و نقل همگانی (در شهرهای تهران، ارومیه، پیرانشهر ، گلبهار، بینالود و شاهرود)، تدوین دستورالعمل و نیز راهبری پارک های آموزش و ترافیک (در شهر تهران)، پژوهشها و طرح ایمن سازی راههای برون شهری (مرکز تحقیقات راه و شهرسازی)

 

 

 

 

 

 

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

اهداف مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق