حمل و نقل و ترافیک (transportation and traffic)

حمل و نقل و ترافیک

ترافیک شهری تخصص ماست. این تخصص به پشتوانه ۱۶ سال مطالعه و طراحی مستمر در حوزه ترافیک شهری به دست آمده است. مطالعات گوناگون در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری در طیف گسترده ای از موضوعات؛ از مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهری گرفته تا تدوین کتب و تهیه دستورالعمل ها، مطالعات ساماندهی ترافیک، حمل و نقل همگانی، ایمنی تردد و حمل و نقل هوشمند (ITS) سبب شده است مجموعه مهندسین مشاور آتیه ساز به عنوان یکی ار قطب های مطرح در تخصص ترافیک شهری در کشور شناخته شود. دقت بالای شبیه سازی ها، طرح های خلاقانه و روشهای کاملاً علمی در پروژه های انجام شده توسط این مشاور بارها موجبات تحسین کارفرمایان مختلف را فراهم آورده است. کیفیت بالای فعالیت های انجام یافته توسط مهندسین مشاور آتیه ساز سبب مشارکت این مجموعه در کنسرسیوم های بین المللی و مشارکت با شرکتهای خارجی در انجام پروژه های مختلف در حوزه مطالعات حمل و نقل شهری بوده است. آتیه ساز همواره آماده است تجارب و توانمندیهای خود در این تخصص را در اختیار کارفرمایان قرار دهد.

 

 

حمل و نقل و ترافیک

 

حمل و نقل و ترافیک

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق