Emme

Emme نرم افزار برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک با بیشترین اعتماد در دنیا

Emme یک سیستم کامل مدل سازی تقاضای سفر است که برای پیش بینی حمل و نقل در مقیاس شهری، منطقه ای و ملی به کار می رود. Emme در بیش از نیمی از پرجمعیت ترین شهرهای دنیا در حال استفاده است و برخی از پیچیده ترین مدلهای پیش بینی حمل و نقل دنیا را اجرا می نماید. پیشرو ترین مدل گرهای فعال، یا به انعطاف زیاد تکنیکهای از پیش طراحی شده و موجود در این نرم افزار تکیه می کنند و یا با روشهای نوآورانه، از انعطاف بی بدیل این نرم افزار برای کاربردها و مدل سازی های جدید بهره می برند.

Emme چارچوبی برای مدل سازی کاربردی حمل و نقل ارائه می کند که از نظر عملکرد محاسباتی و حل پیچیدگی های فنی بی نظیر است و ساخت مدل را به فرآیندی راحت و کارآمد تبدیل می نماید. Emme پیشگام شفافیت واقعی مدل سازی است و انتقالی یکپارچه را بین محیط تعاملی ساده و فضای متنی پیچیده فراهم می نماید.

 

Emme 4.3

هدف هر چه می خواهد، باشد: شهر خود را به یک «شهر مدل» تبدیل کنید

با Emme چه می توانید انجام دهید؟ برخی کاربردهای رایج به شرح زیر است:
پیش بینی تقاضای سفر. هر مدل تقاضای سفر برای هر محیط یکپارچه زون بندی شده با هر نوع مدل تولید و توزیع و انتخاب نوع وسیله را می توانید به کار ببرید. زنجیره سفر داشته باشید. دسترسی های چند مدی (multimodal)  را مدل کنید و مدلهای کاربری زمین (land-use models)  و فعالیت-مبنا (activity-based) را به کار ببرید. برنامه ریزی حمل و نقل همگانی. ارزیابی تغییرات در خطوط حمل و نقل همگانی، سرفاصله، سطح سرویس، رقابت بین سرویسهای حمل و نقل همگانی، کرایه یکپارچه، تراکم در وسایل نقلیه همگانی و ایستگاهها، قابلیت دسترسی ایستگاهها، پارک سوارها و طراحی سیستم حمل و نقل همگانی، همه و همه را با Emme انجام دهید. برنامه ریزی ترافیک. طرحهای مدیریت و توسعه شبکه معابر را ارزیابی کنید. پیشنهادات اخذ عوارض تردد و پیش بینی درآمد حاصل از آن را تحلیل نمایید.

مطالعات تأمین دسترسی، تأخیر در تقاطع، مدیریت تقاضای ترافیک، حمل و نقل بار و کالا، ترافیک غیر موتوری و نیز بررسی زیرساختهای بحرانی را به انجام رسانید. تحلیل های اقتصادی و زیست محیطی. اطلاعات اساسی برای انتشار آلاینده ها نظیر استارت خودرو در حالت سرد، شرایط کارکرد و سایر اطلاعات کلیدی را آنالیز کنید. میزان منافع ناشی از طرحها و سناریوهای مختلف را برای پشتیبانی از برآوردهای منفعت/هزینه یا رتبه بندی پروژه ها تحلیل کنید. علم داده های حمل و نقل.  بانکهای اطلاعاتی حمل و نقل چگونگی ساخت مدلها، تفسیر نتایج و ارزیابی گزینه ها را تغییر داده اند. Emme شامل بهترین ابزارهای مدیریت و تحلیل داده هاست و محیطی بی همتا برای مدلسازی حمل و نقل یکپارچه و دانش داده Python را ارائه می نماید که در مدلهای فعالیت-مبنا و سایر مدلهای پیش بینی مورد استفاده واقع می شود.

 

مزایای کلیدی Emme 4

راهی بهتر برای مدلسازی
یک چارچوب جزء-مبنا برای مدلسازی تقاضای سفر  و پیش بینی حمل و نقل. مدلهای کامل را در کمترین زمان بسازید و به کارگیری نمایید. رابط کاربری به روز رسانی شده امکان عالی استفاده را فراهم می کند و قابلیت انتقال آسان به محیط Python بیشترین کارکرد را ممکن می سازد.

 

تحلیل هوشمند و قابلیتهای بصری استثنایی

سریعترین و کاملترین ارزیابی سناریوها. همه چیز را مقایسه کنید، همه چیز! (از جمله: توپولوژی شبکه معابر، مقادیر ، ماتریسها و نمودارها). بیش از ۱۰۰ تقشه، نمودار و جدول. نقشه های GIS پایه فوق العاده غنی.

 

پشتیبانی فنی

بهترین سرویس پشتیبانی نرم افزار: ساده و آسان!

از کاربران ما بپرسید. شامل بی شمار خطوط تلفن و نشانی ایمیل جهت پشتیبانی.

 

قابلیت اعتبار و اطمینان

الگوریتمها و روندهای بسیار مورد اطمینان جهانی. طراحی شده برای کارهای دقیق بر مدلهای بزرگ. Emme از پیچیده ترین مدلهای حمل و نقل دنیا نیرو می گیرد. از روندهایی بهره مند است که منتشر شده اند، داوری شده اند و بطور گسترده ای مورد ارج گذاری قرار گرفته اند و بر محاسبات مدرن مبتنی هستند.

 

شفافیت

دسترسی به توپولوژی شبکه، توابع تأخیر، سرویسهای حمل و نقل همگانی و کانکتورهای دسترسی به این معنی است که هیچ مانعی میان تحلیل گر و تفسیر صحیح از جزئیات مدل موجود نیست.

 

تطبیق پذیری

روندهایی که همیشه قابلیت تطبیق با نیازهای بومی شما را دارد. از قفل شدگی داده هایی که به راحتی به صورت  باز (open format) قابل  استفاده هستند مصون بمانید.  به راحتی با windows یا linux کار کنید و لایسنس خود را تحت شبکه به کار ببرید.

 

تازه های اینرو را اینجا ببینید

emme

 

emme