مطالعات ساماندهی پارکینگ

مطالعات برآورد عرضه و تقاضای پارکینگ منطقه ۱۷ شهرداری تهران

مطالعات برآورد عرضه و تقاضای پارکینگ منطقه ۱۷ شهرداری تهران   موضوع: مطالعات برآورد عرضه و تقاضای پارکینگ منطقه ۱۷ شهرداری تهران کارفرما: سازمان حمل‌­ون [...] 

بیشتر

عارضه سنجی ترافیکی پارکینگ طبقاتی سردار شهید قاسم سلیمانی

عارضه سنجی ترافیکی پارکینگ طبقاتی سردار شهید قاسم سلیمانی   موضوع: مطالعات عارضه سنجی ترافیکی پارکینگ طبقاتی سردار شهید قاسم سلیمانی کارفرما: – سال انجام پر [...] 

بیشتر

طراحی پارکینگ و همراه‌‌سرای بیمارستان اختر تهران

طراحی پارکینگ   موضوع: عملیات طراحی پارکینگ و همراه سرای بیمارستان اختر کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه یک سال انجام: ۱۳۹۳ [...] 

بیشتر

تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در نقاط مختلف شهر اهواز

تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در نقاط مختلف شهر اهواز موضوع: انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در شهر اهواز کارفرما: سازمان بهسازی و نوسازی شهر اه [...] 

بیشتر